Pomoc, informacje prawne i techniczne

Informacje prawne

Pełna treść opublikowanych tu stron, jak również projekt graficzny wi­tryny, ilustracje, zdjęcia i zastosowane rozwiązania programistyczne chronione są prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje dotyczące miejscowości Smerek zaczerpnięto z książki „Bieszczady – przewodnik dla prawdzi­wego turysty” wydanej przez Oficynę Wydawniczą Rewasz, 2000. Zdjęcie cerkwi w Smereku pochodzi z książki „Cerkwie w Bieszczadach” – St. Kryciński, Rewasz, 2005. Pozostałe zdjęcia zostały wykonane przez autora.

Motto i fragment wiersza na stronie Atrakcje pochodzą z utworu „Zabieszczaduj dzisiaj z nami” Adama Ziemianina.

Autor sprawdził treści stron zewnętrznych, do których zamieszczono odnośniki w niniejszej witrynie, jednak nie odpowiada za ich ewentualne późniejsze zmiany, za całokształt zamieszczonych tam informacji, ani za sposób ich wykorzystywania przez użytkowników.

Niniejsza witryna została w całości wykonana z pomocą Wolnego Oprogramowania; do jej utwo­rzenia użyto pro­gramów GIMP, Inkscape i Vim w systemie opera­cyjnym Linux. Przeglądarkę obrazów opracowano w oparciu o mechanizm Lightbox2.

Prywatność, pliki cookies

Zgodnie z ustawą „Prawo telekomunikacyjne” z dnia 16.07.2004 (Dz. U. nr 171, poz. 1 800, z późn. zm.) informujemy, że nasza witryna używa plików cookies (ciasteczek). Jest to jeden plik cookie wysyłany do komputera użytkownika na czas trwania sesji (połączenia z witryną), w celu zapewnienia właściwego działania licznika odwiedzin. Po zakończeniu połączenia z witryną plik ów jest usuwany.

Witryna nasza nie zbiera żadnych informacji o odwiedzających bez ich wiedzy i zgody, ani za pomocą plików cookies (ciasteczek), ani przy użyciu innych technologii.

Osoby odwiedzające tę witrynę mogą w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w przeglą­darce internetowej, np. w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych plików bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w przeglądarce internetowej. Można też pozostawić ustawienie domyślne bez zmian. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki i w menu „Pomoc” używanego programu; można także znaleźć wyczerpujące informacje w Internecie.

Uwaga: jedyną techniczną możliwością zapamiętania Państwa potwierdzenia przyjęcia do wiadomości powiadomienia o plikach cookies jest właśnie odpowiedni plik cookie wysłany do Państwa przeglądarki.

Polityka przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”) zamieszczamy dla Państwa nasze zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w postaci pliku PDF. Można je pobrać stąd RODO.

Informacje techniczne

Przy opracowywaniu niniejszej witryny dołożono wszelkich starań, aby strony te dobrze działały i wyglądały jednakowo we wszystkich po­wszechnie używanych przeglądarkach internetowych. Wygląd i kolo­rystyka stron oraz sposób wyświetlania czcionek mogą się nieznacznie różnić zależnie od systemu operacyjnego, używanego oprogramowania, rodzaju monitora, jego wieku i osobistych ustawień użytkownika, na co autor nie ma wpływu.

Zaleca się korzystanie z przeglądarek Firefox i Opera, zapewniających poza bezpie­czeń­stwem prawidłowe wy­świetlanie stron.

Strony zostały zoptymalizowane dla rozdzielczości ekranu 1024 × 768 px i większych. Kod źródłowy jest w pełni zgodny z specyfikacjami XHTML w wersji 1.0 Strict i CSS 2.1 oraz normami dostępności WCAG 1.0, prio­rytet 1, 2 i 3. Kodowanie znaków: ISO-8859-2.

Autor oświadcza, iż w momencie publikacji strony te nie zawierały żadnych elementów mogących stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla użytkownika. Do pełnego korzystania z niniejszej witryny nie jest wymagane żadne specjalistyczne ani płatne oprogramowanie.

Pomoc

Powiększanie tekstu

Konstrukcja witryny umożliwia powiększanie i pomniejszanie wyświetlanego tekstu. W tym celu należy:

Jeśli po powiększeniu tekstu strona nie wyświetla się prawidłowo, należy ją odświeżyć (menu WidokOdśwież, odpowiedni przycisk lub klawisz F5 wzgl. Ctrl + R).

Odnośniki

W treści poszczególnych stron zamieszczono odnośniki do stron i witryn dostarczających dodatkowych informacji, a także do pozostałych stron naszej witryny. Dla wygody korzystających i łatwego ich rozróżnienia poprzedzono je symbolami strzałek (→) oraz zaprogramowano etykietki informacyjne, pojawiające się po zatrzymaniu wskaźnika myszy nad odnośnikiem.

Skróty klawiszowe

Możliwe jest poruszanie się w całym serwisie jedynie przy pomocy klawiatury, przy użyciu zdefiniowanych skrótów. Klawisze skrótów oznaczone są tradycyjnie podkreśleniem. Niestety, obsługa ich jest różna w różnych przeglądarkach internetowych, dlatego zamieszczamy poniżej odpowiednie wskazówki:

Naciśnięcie klawisza Home powoduje zawsze przejście na początek strony, End – na koniec strony, klawisze PageUp i PageDown powodują zawsze przesunięcie obrazu o zakres wyświetlany na ekranie (1 ekran) odpowiednio: PageUp – w górę, PageDown – w dół. Dodatkowo, strony można przewijać płynnie klawiszami strzałek: i .

Drukowanie

Witrynę tak zaprogramowano, iż drukowana jest tylko treść poszczególnych stron, bez nagłówka, menu nawigacyjnego oraz innych, niemających istotnego znaczenia elementów o charakterze dekoracyjnym. W celu wydrukowania zawartości poszczególnych stron wystarczy skorzystać z menu przeglądarki PlikDrukuj... lub skrótu klawiszowego Ctrl + P.

Starano się tak dobrać ustawienia, aby uzyskać możliwie dobrze czytelny druk przy rozsądnym zużyciu papieru. Ponieważ jednak implementacja obsługi tych ustawień w przeglądarkach internetowych jest daleka od poprawności, wydruki mogą różnić się od oczekiwanych. Ponadto postać ich może być różna zależnie od systemu operacyjnego, przeglądarki i osobistych ustawień użytkownika, na co autor nie ma żadnego wpływu. W razie niezadowalającej wielkości czcionki należy dokonać odpowiednich ustawień w używanym programie.

Projekt i realizacja: biuro .*. computerum pl *** Wojciech Kapusta logo Computerum

Połonina Bukowska

Połonina Bukowska i jej najwyższy szczyt – Kińczyk Bukowski (1251 m n.p.m.).

© 2011 Zajazd Niedźwiadek • Smerek